Važna sigurnosna informacija za pacijente koji boluju od šećerne bolesti koji kod sebe imaju lijek GlucaGenR HypoKit

Važna sigurnosna informacija za pacijente koji boluju od šećerne bolesti koji kod sebe imaju lijek GlucaGenR HypoKit

Novo Nordisk povlači 1 seriju lijeka GlucaGenR HypoKit u RH.

 

GlucaGenR HypoKit je indiciran za liječenje teške hipoglikemije
(niska razina šećera u krvi) kod pacijenata koji šećernu bolest liječe
inzulinom.

Pacijenti koji kod sebe imaju GlucaGenR HypoKit sa serijskim brojem FS6X567,
moraju odmah proizvod vratiti u ljekarnu u kojoj su podignuli lijek.
Pacijent će u ljekarni dobiti besplatni proizvod u zamjenu.

Pacijenti koji kod sebe imaju GlucaGenR HypoKit sa serijskim brojem koji
NIJE gore naveden mogu biti sigurni da će proizvod djelovati kako je
propisano.

Sve nuspojave možete prijaviti službi za korisnike u NOVO NORDISK Hrvatska
d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 17, 10020 Zagreb

Telefon: +385 1 6651 900

Email: kontakt@novonordisk.com

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.