IDF Dijabetes Atlas

IDF Dijabetes Atlas

Dijabetes je prijetnja koja ne poštuje granice ili položaj. Niti jedna država u svijetu nije imuna od dijabetesa i očekuje se povećanje broja oboljelih u budućnosti.

 

Šećerna bolest predstavlja veliki javnozdravstveni problem i globalnu prijetnju. Povećava smrtnost i djeluj na ljude u njihovoj najplodnijoj dobi, osiromašujući obitelji ili smanjuje životni vijek starijih osoba. Dijabetes je prijetnja koja ne poštuje granici ili društveni položaj. Niti jedna država u svijetu nije imuna od dijabetesa i očekuje se povećanje broja oboljelih u budućnosti. Teret dijabetesa negativno utječe na zdravstvene proračune, smanjuje produktivnost, usporava gospodarski rast, povećava troškove ranjivih skupina i negativno djeluje na zdravstvene sustave.
Dijabetes spada u 10 uzroka smrti na globalnoj razini i zajedno s tri nezarazne bolesti (kardiovaskularna bolest, rak i respiratorne bolesti) čini više od 80% svih preuranjenih smrti od nezaraznih bolesti. U 2015. godini 39,5 milijuna od ukupno 56,4 milijuna smrtnih slučajeva u svijetu odnosi se na nezarazne bolesti. Najveći izazov dijabetesa predstavlja činjenica da je gotovo 30 do 80% osoba oboljelih od dijabetesa nedijagnosticirano.
Promjene životnih stilova stanovništva, zajedno s ranim otkrivanjem, dijagnosticiranjem i troškovno učinkovitim liječenjem dijabetesa potrebne su kako bi se spasili životi i spriječile ili odgodile komplikacije uzrokovane dijabetesom. Samo međusektorska i koordinirana suradnja s javnim politikama i tržišna intervencija unutar i izvan zdravstvenog sektora može riješiti ovaj problem.

Zabrinjavajući trendovi

Procjenjuje se da u visoko razvijenim zemljama oko 87% do 91% svih osoba oboljelih od dijabetesa ima dijabetes tipa 2 a, od 7do 12% ima dijabetes tipa 1, a od 1 do 3% imaju neki drugi tip dijabetesa. Većina djece i adolescenata oboljelih od dijabetesa u visoko razvijenim zemljama imaju dijabetesa tipa 1.
Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) u svijetu u 2017. godini oko 425 milijuna ljudi širom svijeta, ili 8.8%, odraslih od 20 do 79 godina boluje od dijabetesa. Oko 79% žive u srednje i slabo razvijenim zemljama. Kada se broj godina proširi na 18 do 99 godina, tada se broj oboljelih od dijabetesa povećava na 451 milijuna. Ako se nastavi ovim trendom, do 2045. godine 693 milijuna ljudi od 18 do 99 godina ili 629 milijuna ljudi od 20 do 79 godina imat će dijabetes. Najveći porast broja oboljelih od dijabetesa odrazit će se u regijama čije se gospodarstvo kreće od niskog prema srednjem dohotku. Procjene šećerne bolesti porasle su u zadnjih nekoliko desetljeća. Procjenjuje se da više od trećine slučajeva dijabetesa je rezultat rasta i starenja stanovništva, 28% rezultat je povećanja prevalencije dobnih skupina i 32% rezultat je interakcija ove dvije.
Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) u svijetu je 326,5 milijuna radno sposobnih ljudi te 122,8 milijuna ljudi od 65 do 99 godina koji boluju od dijabetesa. Očekuje se da će se broj radno sposobnih ljudi s dijabetesom povećat na 438,2 milijuna, a broj osoba s dijabetesom od 65 do 99 godina povećat će se na 253,4 milijuna do 2045. godine. Isto tako gospodarske teret dijabetesa će se povećati u narednim desetljećima, posebice među starijim dobnim skupinama od 70 do 99 godina, s povećanjem od 104 milijarde američkih dolara od 2017. do 2045. godine.
Procjenjuje se da je u svijetu prevalenciju dijabetesa kod žena u dobi od 20 do 79 godina 8,4%, što je nešto niže nego kod muškaraca (9.1%). Postoji oko 17.1 milijun više muškaraca nego žena sa dijabetesom (221 milijun muškaraca naspram 203.9 milijun žena). Očekuje se da će prevalencija dijabetesa porasti na 9.7% u žena i na 10% kod muškaraca. Najveća prevalencija dijabetesa je u dobnoj skupini od 65 do 79 godina i kod muškaraca i žena.

Svakih osam sekundi od posljedica dijabetesa umire jedna osoba

U 2017. godini zabilježeno je više oboljelih od dijabetesa u dobi od 20 do 79 godina (279,2 milijuna) u urbanim naspram ruralnim sredinama (145,7 milijuna), a prevalencija dijabetesa je veća u urbanim u odnosu na ruralne sredine (10.2% prema 6.9%).
Očekuje se da će se broj ljudi koji žive s dijabetesom u urbanim područjima povećati na 472.6 milijuna u 2045. godini uglavnom zbog globalne urbanizacije. Procjenjuje se da je oko 4 (3.2 do 5) milijuna ljudi u dobi između 20 i 79 godina umrlo od posljedica dijabetesa u 2017. godini, što je ekvivalent jednoj smrti svakih osam sekundi. Oko 46.1% smrti zbog šećerne bolesti u dobnoj skupini od 20 do 79 godina odnosi se na osobe mlađe od 60 godina.
Na globalnoj razini više je smrtnih slučajeva povezano s dijabetesom kod žena (2.1 (1.7-2.7)milijuna) nego kod muškaraca (1.8 (1.5-2.3)milijuna). Međutim, regija Sjeverne Amerike i Kariba je jedna regija gdje se više smrti povezuje s dijabetesom u muškaraca nego žena.

(Izvor: http://www.diabetesatlas.org/)

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.