Konferencija "Tjelesna aktivnost i šećerna bolest"

Konferencija

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga organizira konferenciju "Tjelesna aktivnost i šećerna bolest"

 

Više velikih i pouzdanih istraživanja uvjerljivo je ukazalo na vrijednost tjelesne aktivnosti u prevenciji dijabetesa iskazano u nižoj pojavnosti i smrtnosti. Povećana tjelesna aktivnost, naime, smanjuje rizik razvoja dijabetesa tipa 2. Izgleda da je taj učinak povezan s količinom aktivnosti. Dio se tog učinka pripisuje istovremenim prehrambenim promjenama. Tjelesna je aktivnost korisna i za osobe koje već imaju dijabetes omogućujući smanjenje razine medikamentoznog liječenja, uz poboljšanje fitnesa i raspoloženja. Učinkovite su i preporučljive umjerene do naporne aerobne aktivnosti i trening s otporom, kao i njihova kombinacija. Primjereno vježbanje već kod djece pokazuje korisne učinke na sindrom inzulinske otpornosti.

PROGRAM:

Subota 23. 11. 2013.  
(VELIKI AMFITEATAR)

09:00-09:30    Otvaranje i pozdravi (dekan i predsjednik OO)
09:30-10:00    Uloga Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (S. Bršec Rolih)
10:00-10:30    Javno-zdravstveni aspekt šećerne bolesti (T. Poljičanin, HZJZ)
10.30-11:00     Ekonomski i društveni teret ŠB (S. Varga, HZZO)

11:00-11:30    Pauza za kavu

11:30-12:00     Mehanizmi TA u prevenciji i liječenju ŠB (S. Heimer, KIF)
12:00-12:30    Akutni i kronični učinci vježbanja kod ŠB (L. Ružić, KIF)
12:30-13:00    Upravljanje tjelesnom težinom u prevenciji i liječenju ŠB (M. Koršić, MF)

13:00-14:00    Pauza za ručak

14:00-14:30    Savjetovanje o režimu života kod ŠB (Ž. Metelko, MF)  
14:30-15:00    Preventivni i terapeutski programi vježbanja kod ŠB        (G. Sporiš, KIF)
15:00-15:00    Sportaši dijabetičari – iskustva Zavoda za sportsku medicinu RS (S. Mazić, MF Bgd)
15:00-15:30    Suradnja liječnika i kineziologa u planiranju i programiranju primjerenih tjelesnih aktivnosti kod ŠB (M. Rakovac, D. Jurakić, KIF)

15.30-16.00    Pauza za kavu

16:00-17:00     Radionica (Prikaz programa i kontrole opterećenja u prevenciji i liječenju ŠB) – (D. Bok, D. Jurakić, T. Trošt-Bobić, KIF)
17:00-17:30     Prezentacija sponzora          
17:30                Zaključci i zatvaranje skupa.
 

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.