Završena druga radionica za sekundarne edukatore

Završena druga radionica za sekundarne edukatore

Održana je i druga edukativna radionica za sekundarne edukatore - laike u dijabetesu u sklopu Nacionalnog programa zaštite od šećerne bolesti. Dojmovi su i više nego pozitivni.

 

Prema evaluacijskom upitniku, većina sudionika je izrazila izuzetno zadovoljstvo održanom radionicom, te su je ocijenili ocjenom 5+ za predavače i nivo predavanja, te je zaključak da ovakvim radionicama treba obuhvatiti što veći broj ljudi u udragama u Hrvatskoj, te da ih treba obavezno nastaviti.

Predavanja su bila slijedeća:
- Šećerna bolest, što je to?
- Principi liječenja
- Dijabetičko stopalo
- Principi pravilne prehrane – smjernice ADA
- Nefrološke komplikacije
- Psihološka radionica
- Neurološke komplikacije
- Očne komplikacije
- Srčanožilne komplikacije
- Programiranje tjelesne aktivnosti kod dijabetičara
- Antropometrijska mjerenja
- Rasprava, pisani test i evaluacija

Zahvaljujemo Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. na financijskoj pomoći pri organizaciji ovog projekta.

 

 

 

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.