Četverodnevna edukacija sekundarnih edukatora za osobe s dijabetesom tip 2

Četverodnevna edukacija sekundarnih edukatora za osobe s dijabetesom tip 2

Program radionica Edukacija edukatora laika namijenjen je oboljelima od dijabetesa tipa 2.
Ovakav tip terapijske radionice namijenjen je osobama koje su već duže aktivne u udrugama dijabetičara i same su osobe sa dijabetesom. Polaznici tečaja, budući sekundarni edukatori laici, organizirati će stručne programe edukacije u lokalnim udrugama prema Nacionalnom programu zaštite od šećerne bolesti.

 

Nakon završenog tečaja i položenog testa polaznici dobivaju potvrdnicu od HSDU-a.

Kroz projekt polaznici će proširiti i svoja znanja o šećernoj bolesti, a organizacijom lokalnih tečajeva povećati broj bolje educiranih članova udruga kao i stanovnika svoje regije o životu uz šećernu bolest.

Prema provedenim istraživanjima među oboljelima postoji značajan manjak znanja i vještina za samoregulaciju, odnosno kontrolu bolesti (Diabetes Care 18, 1995.,  / Zbornik radova I. Kongresa Društva medicinskih sestara i tehničara za diabetes, endokrinologiju i poremećaje metabolizma HUMS, 2009.).
Ovaj podatak dovodi terapijsku edukaciju u prvi plan kada se govori o liječenju šećerne bolesti i prevenciji kroničnih komplikacija.

Terapijska edukacija obuhvaća četiri glavne komponente: poduka o farmakoterapiji, principima pravilne prehrane, važnosti fizičke aktivnosti te poticanje na samostalnu aktivnu brigu o zdravlju.

Vrijeme održavanja: 25.-28. listopada 2012.

Mjesto održavanja: Zagreb

Polaznici: članovi udruga Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, u ovome terminu 10 osoba

Predavači: liječnici specijalisti, med. sestre, nutricionist (KB Merkur – SK Vuk Vrhovac, KBC Zagreb, KB Sestre Milosrdnice, KB Dubrava)

Trošak tečaja i boravka u Zagrebu pokriva Hrvatski savez dijabetičkih udruga.

Prijave: na mail diabetes@diabetes.hr do 1. listopada 2012. (odnosno do popune mjesta)
 

 

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.