Inzulini Levemir i Lantus su i dalje bez doplate za TIP1 dijabetes!

Inzulini Levemir i Lantus su i dalje bez doplate za TIP1 dijabetes!

Novost je da osobe sa šećernom bolesti Tip 2 koje su na bazalnoj oralnoj terapiji (tabletama) imaju mogućnost doplate za najmodernije inzuline Lantus i Levemir.

 

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova HZZO-a, objavljene u narodnim novinama 17/15, koja je stupila na snagu 28.02.2015., dolazi do grešaka oko izdavanja Levemira i Lantusa.

Naime ti inzulini nalaze sa i dalje na Osnovnoj listi lijekova (bez doplate su), ali se nalaze i na „Dopunskoj listi” lijekova uz smjernicu za izdavanje R pa20, gdje R znači na recept, a “pa20″ znači:  „U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %, po preporuci specijalista dijabetologa”.

28.2.2015. su sa učitavanjem nove liste lijekova  ti lijekovi u nekim kompjuterskim programima u ljekarnamama pogrešno učitani kao da su samo na Dopunskoj listi. Možda će se i nekom novom verzijom programa to popraviti automatski, ali u međuvremenu moguće je grešku ispraviti zaobilaznim putem: pod  “matični podaci“–“artikli ljekarne“–“podaci za HZZO“– kliknuti u kućicu “Mijenja režim”. Nakon toga će prilikom izdavanja tih inzulina sustav svaki puta pitati da li je pacijent oslobođen doplate ili nije. Za sve koji su do sada bili na toj terapiji potrebno je odabrati: “Da. Pacijent je oslobođen doplate.”

S obzirom da se radi o tri artikla: 2 Lantusa i Levemir, to nije problem i ručno ukucati.

Link na važeču Osnovnu listu lijekova iz 7 mjeseca 2014 je:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_91_1833.html

na njoj se ne nalazi Levemir koji je kasnije u 9 mjesecu vraćen, što se vidi ovdje:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_106_2064.html

A ovdje su izmjene na kojima se vidi da sporni inzulini danas (28.2.2015.) nisu skinuti s osnovne liste:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_17_339.html

Stoga je jedini mogući zaključak da Levemir i Lantus ostaju na Osnovnoj listi.

 

Preneseno sa www.zadi.hr

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.