Dopuna novih smjernica HZZO-a za upućivanje na specijalističke preglede

Dopuna novih smjernica HZZO-a za upućivanje na specijalističke preglede

Pročitajte dopunu novih smjernica HZZO-a za naručivanje specijalisti za dijabetičare Tip 1.

 

Dokumente potražite na ovdje (Podcrtan dokument) i ovdje (izvornik), ispišite ih i predočite svojim liječnicima opće medicine ukoliko vam odbiju izdati uputnicu.

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.