In memoriam Zdenko Škrabalo

In memoriam Zdenko Škrabalo

U Zagrebu je u 85. godini života umro akademik Zdenko Škrabalo, ugledni liječnik dijabetolog svjetskog glasa, osnivač Zavoda za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma 'Vuk Vrhovac'.

 
Akademik, prof.emerit., dr.sc., dr.med. Zdenko Škrabalo rođen je 4. kolovoza 1929. godine u Somboru. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953. godine. Specijalizirao je internu medicinu, a specijalistički ispit položio je 1958. u Zagrebu. Od 1958. radi kao suradnik prof. dr. Erika Hauptmanna na osnivanju Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta u bolnici "dr. Ozren Novosel" u Zagrebu. 
Doktorat medicinskih znanosti stekao je 1962. obranom doktorske disertacije «Endokrinološki poremećaji muških spolnih organa u toku teških konzumptivnih oboljenja» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Kao stipendist Humboldtove zaklade boravi na usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije 1962. i 1963. u Hamburgu gdje radi na Klinici prof. Joresa te osniva prvi laboratorij za citologiju endokrinih organa (štitnjača i muških spolnih žlijezda) u Njemačkoj. 
Za asistenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran je 1965. godine. Habilitirao je iz predmeta interna medicina na temelju rada »Citokemijska ispitivanja funkcionalnih stanja štitnjače (eutireotične strume, hipertireoze i hipotireoze)» godine 1967. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na kojem je za docenta izabran 1971., za izvanrednog profesora 1974, a za redovnoga profesora 1976. godine. Od 1961. predstojnik je Zavoda za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predsjednik Endokrinološke i Sekcije za dijabetes i poremećaje metabolizma Zbora liječnika Hrvatske.
U svom znanstvenom i stručnom curriculumu Zdenko Škrabalo objavio je 271 rad i ukupno 184 kongresna priopćenja. Prema izvodima iz Science Citation Indexa njegovi radovi citirani su 133 puta. Profesor Škrabalo organizirao je veliki broj postdiplomskih studija iz dijabetologije (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) sa do sada 11 generacija polaznika (146 studenata) i stalnim međunarodnim udjelom. 
Nastavni rad profesora Škrabala nije samo vezan za Medicinski fakultet u Zagrebu, već i za fakultete u Europi i Americi.
Godine 1992. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Karijera prof. Zdenka Škrabala može se podijeliti na 40 godina rada u medicini  i 10 godina rada u Hrvatskoj diplomaciji. Obnašao je dužnost ministra vanjskih poslova u Vladi RH, bio je ambasador RH u Švicarskoj i u Mađarskoj.
Za svoj rad primio je od Medicinske akademije Hrvatskog liječničkog zbora odličja za doprinos znanosti,  nagradu za životno djelo RH, izabran je za prvog profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu te imenovan za počasnog predsjednika prvog kongresa endokrinologa Hrvatske 2007. godine. Nosilac je Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti, imenovan je brigadirom HV i odlikovan Redom kneza Branimira s ogrlicom i Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.