Konzultacije u Splitskom dijabetičkom društvu

Konzultacije u Splitskom dijabetičkom društvu

17. siječnja 2013. godine u prostorijama društva održana su mjerenja venske cirkulacije i konzultacije s pacijentima.

 

Troje dijabetologa (dr.sc. Mladen Krnić - voditelj Regionalnog centra za dijabetes KBC Split, doc.dr.sc. Tina Tičinović Kurir i dr. Anela Novak) nakon konzultacija s pacijentima u našim prostorijama, ostali sa u razgovoru sa vodstvom Splitskog dijabetičkog društva.
 
Dotaknute se mnoge teme :
- nefunkcioniranje dnevne bolnice na poliklinici za dijabetes KBC Split
- upisi pacijenata
- ugradnja inzulinskih pumpi i potreba da inzulinske pumpe budu uvrštene kao pomagala
- prihvaćanje mladih dijabetičara u trenutku prijelaza od endokrinologa-pedijatra ka dijabetologu za odrasle
- traženje mogućnosti stalnog rada subspecijalista (oftamolog, neurolog, vaskularac, psiholog ...) na Polklinici za dijabetes KBC Split
- traženje od ravnatelja KBC Split da se prostor iznad poliklinike stavi u funkciju Dnevne bolnice i rada subspecijalista
- tješnja suradnja dijabetološke struke, primarne zdravstvene zaštite i naše udruge u cilju poboljšanja kvalitete života oboljelih od dijabetesa
- suradnja dijabetološke službe sa primarnom zdravstvenom zaštitom (obiteljski liječnici, Zavod za javno zdravstvo, Patronažna služba ...) u educiranju i osposobljavanju medicinskih stručnjaka za probleme dijabetesa.

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.